รบกวนให้ทำข้อสอบเฉพาะใน PC, NOTE BOOK หรือ Tablet นะครับ
ปิดข้อสอบแล้วครับ
ยังไม่เปิดให้ทำข้อสอบนะครับ
หมดเวลาเริ่มทำข้อสอบแล้วครับ
QUIZ LIVING ROOM DESIGN

ข้อสอบ Living Room Design

มีทั้งหมด 15 ข้อ คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน
- บางข้อคำตอบอาจมีน้อยกว่าจำนวนช่องให้กรอก ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบทั้งหมด

- รบกวนให้ทำข้อสอบเฉพาะใน PC, Notebook หรือ Tablet เท่านั้น

- ถ้าไม่สามารถกรอก Text ได้ให้เปลี่ยนไปใช้บราวเซอร์อื่น

- เวลาจะถูกจับโดยอัตโนมัติเมื่อคลิ๊กที่ Start Quiz และยุติอัตโนมัติเมื่อครบเวลาที่กำหนด (60 นาที)

- สามารถทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว เมื่อคลิ๊ก Finish Quiz แล้วเท่ากับเป็นการส่งคำตอบ นับเฉพาะครั้งแรก

- การ Refresh หน้าเว็บจะไม่ทำให้เวลาถูกนับใหม่ แต่คำตอบที่ตอบไปก่อนหน้าจะหายไป

 และเมื่อหมดเวลาจะเป็นการยุติข้อสอบและระบบจะส่งข้อสอบโดยอัตโนมัติ
You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must fill out this field.